Po śhkélqen me Tiränėn dhe Kombėtären, veñdöset e ärdhmja e Ernest Muçit

Po śhkélqen me Tiränėn dhe Kombėtären, veñdöset e ärdhmja e Ernest Muçit

Edhe pse nuk ka ndonjë marrëv.eshje përfund.imtare, Ernest Muçi është pranë rino.vimit me Tiranën. Mësohet se palët janë shumë pranë marrë.veshjes për të mos thënë që e kanë mbyllur márrêveshjen për të zgjatur kont.raten. Tirana kërkon me çdo kusht që t’i shtojë vitet e marrë.veshjes sulmuesit, që ta shesë sa më shumë në dhjetor.

Halili mendon se vlera e Muçit duhet të jetë 1 mi.lion eùro dhe ka refu.zuar rreth 500 mijë eùró të ardhura për kar.tonin e lojtarit. Gjithsesi, në marrëve.shjen e Muçit ka një prapa.skenë që nuk e tremb Tiranën.

Lojtari, edhe nëse nuk pra.non të rin.ovojë kont.ratén, do t’i sjellë para Tiranës. Vetëm nga periu.dha e formi.mit, bardheblutë fitojnë rreth 300 mi.je eu.ro, gjithmonë nëse shkon në kl.ub të madh. Pra, edhe nëse Muçi nuk firmos me Tiranën, këta të fundit do të fusin para në ark.at e tyre. Është e sigurt që nëse Tirana kualifik.ohet në grupe, Muçi do të rino.voje, në të kundërt mund të kemi një largim të minutës së fundit deri në 3 tetor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *