Më śekśí se kùrré, e dâshùra e Eros Grezdés “ńdež” Instagramin me ngjÿràt bardheblu

Më śekśí se kùrré, e dâshùra e Eros Grezdés “ńdež” Instagramin me ngjÿràt bardheblu

Tirana është pranë titu.llit kamp.ion, ndërsa mbështe.tësit e shumtë kanë nisur në distancë festën. Oriola Marashi është një nga mode.let sek.si që bën tifo për kryeqyt.etasit dhe këtë e treg.on ha.pur edhe në rrje.tet soci.ale.

E das.hura buku.roshe e Eros Grezdës që numëron në Instagram plot 420 mijë ndjekës ka postuar një fo.to ku shfaqet me rro.bat e ban.jos me ngj.yrë bardhe.blu. Li.njat jos.hëse dhe mjaft sek.si të saj kanë tërhe.qur vëmen.djen së bashku me rrob.at e banj.os.

Ajo nuk nguron të shpr.ehê dashu.rinë për kryeqytetasit duke shkruar: “Tirona. PS: Ma ka zbuk.uru xhaxhi fot.on”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *