Íśhte kócké e lékuré/ Kështu duket sot vògélüśhí që dikur ishte duke dhênê śhpírt nga ùríá

Íśhte kócké e lékuré/ Kështu duket sot vògélüśhí që dikur ishte duke dhênê śhpírt nga ùríá

Disa kohë më parë pa.mjet e një fèmíjá nga Àfríká, i cili ishte koc.kê e lek.uré prej uri.sé bënë xhírón e bot.éś.

Djali me emrin Hope ishte gati duke vdek.ur, por pas një traj.timi ai e mori veten dhe sot gëzon shéńZdet të plotë.

Vogël.ushi u ndi.hmua nga huma.nistja daneze, Anja.

Hope ka ndryshuar rrënj.ësisht sot dhe ka filluar të shkojë edhe në shkollë.

Human.istja daneze thotë se ajo tashmë e shikon atë si djalin e saj dhe se fëmijë që mund të kenë qenë si Hope dikur duhen nd.ihmuar.

Në rrjetet sociale ka një kureshtje të madhe për të parë se si duket Hope sot.

Ai është shënd.oshur dhe ka një buzëqeshje engjël.lore në fytyrë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *