Publikohet projektligji për amnistinë fiskale dhe penale për subjektet që bëjnë deklarim vullnetar të pasurive

Publikohet projektligji për amnistinë fiskale dhe penale për subjektet që bëjnë deklarim vullnetar të pasurive

Është publikuar projektligji për amnistinë fiskale dhe penale për subjektet që bëjnë deklarim vullnetar të pasurive.

Ja cilët përjashtohen nga ky projektligj:

– Përjashtohen shtetasit që janë subjekt i ligjit për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar dhe trafikimit.

– Nuk përfitojnë dhe shtetasit që janë në hetim pas masave të marra për luftën kundër terrorizmit, krimit të organizuar.

– Përjashtohen dhe individët që kanë dhe kanë mbajtur statusin e nëpunësit publik e familjarët e tyre.

– Të përjashtuar janë dhe individët që kanë dijeni për një proces penal të ngritur ndaj tyre në lidhje me veprat e sipërpërmendura.

– Procesi do të ndiqet nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, e cila do të krijojë një njësi të posaçme.

– Projektligji thekson se vetëdeklarimi nuk shërben si indicie për hetim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *