Njerëzit janë të detyruar të emigrojnë për të siguruar jetesën

Njerëzit janë të detyruar të emigrojnë për të siguruar jetesën

Unë jam i bindur se nuk duan të gjithë të emigrojnë në Gjermani, mirëpo njerëzit janë të detyruar të emigrojnë për siguruar jetesën e tyre
Shteti gjerman ofron shumë, por edhe kërkon shumë nga të gjithë të rinjët që emigrojnë në Gjermani, prandaj zgjidhja ideale do të ishte sikur diaspora me ekspertizën e fituar tanimë në Gjermani, të transferojë këtë ‘Knoë Hoë‘ në Kosovë, duke punuar me standarde gjermane dhe respektuar fuqinë punëtore këtu në Kosovë. Vetëm ju diaspora mund t’i jetësoni dhe të kaloni në veprime me investimet e juaja në Kosovë

Ambasadori gjerman në Kosovë, Cristian Held

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *