Ñü.dò në plà.zh, kështu e feston Gjyste Vùlàj lirinë pas kárántine

Ñü.dò në plà.zh, kështu e feston Gjyste Vùlàj lirinë pas kárántine

Gyste Vu.laj është një nga këngëtaret ikonike që edhe pse është tër.hequr nga muzika, këngët e saj vazhdojnë e dëgjohen ende.

Ajo jeton prej vitesh në Amerikë aty ku ka krijuar dhe fam.iljen e saj. Tashmë që rregullat ndaj koron.avírusit janë lehtësuar njerëzit e kanë më të lehtë të dalin dhe të shëtisin.

Pikërisht këtë gjë ka bërë dhe Gjystja. Mirëpo me një ndryshim, ajo i ka heq.ur të gjitha në pl.àzh, madje mund të themi se ajo është tòp.leśś, si një mënyrë për të treguar lirinë.

Duke mbajtur gjòk.śín me do.rè, Gjystja ka bërë një story në instagram aty ku tregon se ndodhet në pl.áźh duke marrë rre.zet e die.llit.

Nuk dimë nëse plá.zhi ku Gjystja ndodhet e lejon që njerëzit të shfaqen tòp.leśś si në rastin e këngetares.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *