Eros Grezda dhe Oriola Marashi janë fejùâr? Modeljâ vendos “vùlèn” me fótòn e fundit

Eros Grezda dhe Oriola Marashi janë fejùâr? Modeljâ vendos “vùlèn” me fótòn e fundit

Mod.elja e njohur, Oriola marashi i ka dhënë fund beqar.isë dhe zyrtarisht tashmë është e fej.uar me futbollistin Eros Grezda. Këtë lajm sapo në e konfirmoi vetë Oriola me anë të publi.kimit të disa fotove në Instagram, ku nuk ka nguruar të ekspoz.ojne edhe dorën me un.azë.

Disa ditë më parë çi.fti më i ri i shoëbi.zz-it kanë takuar familjet e njëri-tjetrit dhe ajo që pritej ishte vetëm ceremo.nia e fejesës, por ende Oriola nuk na ka zbuluar ndonjë moment nga cere.monia.

Të dy tashmë ata janë vendosur në Kroaci për të bashk.ëjetuar. Ata u bindën se janë për njëri-tjetrin pas muajve të kara.ntinës, që i kaluan bashkë në shtëpinë e futbollistit 25-vjeçar, i cili jeton në Kroaci.

Çif.ti e kanë kaluar karanti.nen së bashku dhe Eros ka treguar detaje në lid.hje me këtë periudhë izolimi, por që për të mund të konsiderohej një muaj i vërtetë mjalti. “Si po shkon marrëdhënia me Oriolën?”, e pyeti mode.ratorja e njohur, Ori Nebijaj.

“E thatë ju emrin e Oriolës, por unë s’e them në asnjë rast. Jam i lidh.ur dhe jam shumë i lumtur. Po kalojmë kar.antinën bashkë. Për momentin jemi bashkë dhe po kalojmë shumë mirë”, u shpreh ai shumë spontanisht.

Më pas, intervista vazhdoi duke u pyetur futbollisti nëse karantina ka shërbyer si test për marrë.dhënien e tyre dhe 25- vjeçari e ka pranuar.

“Po normalisht, ishte një kohë e mirë që ta shohim veten, si ta njohim part.nerin”, ka shtuar Eros Grezda. Nuk munguan dhe ngacmimet nëse ka ndodhur që janë grindur me njëri-tjetrin dhe nëse Oriola ia ka nxi.rë jet.en atij me foto gjatë karantinës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *